Nguyễn Hữu Phúc hiện đang chịu trách nhiệm nội dung tại GemWin, với nhiều năm kinh nghiệm với chuyên môn đã được khẳng định, Nguyễn Hữu Phúc đang là đầu tàu đưa GemWin đến với cộng đồng người chơi.

Giới thiệu Nguyễn Hữu Phúc

  • Năm sinh: 1991
  • Email: [email protected]
  • Hotline: 0935.35.49.53
  • Chức vụ: CEO – Biên Tập Viên
  • Bằng cấp: Cử nhân Ngôn ngữ học tại IU
  • Nơi làm việc: GemWin
  • Quê quán: Bình Giã, Tp.Vũng Tàu

Chuyên môn

  • Cử nhân Ngôn ngữ học tại IU
  • Cử nhân Công nghệ thông tin tại UIT
  • IELTS 8.0

Nguyễn Hữu Phúc là một trong những người đặt nền móng cho GemWin, với nhiều năm kinh nghiệm cùng với chuyên môn đã được khẳng định, Nguyễn Hữu Phúc là người trực tiếp điều hành cũng như chịu trách nhiệm nội dung, hình ành, video… các sự kiện lớn của GemWin.